נוער טמיר

הנחיית עובדי נוער       

כניסה לתפקיד –מנהל יחידת נוער, רכז נוער, עובד נוער.תפיסת התפקיד, הגדרת מטרות וניהול הזמן, גבולות, משמעת.

ליווי שוטף – מעטפת מקצועית חינוכית מאת אנשי חינוך ונוער מנוסים. אוכלוסיות מיוחדות, ליווי חינוכי, דילמות חינוכיות.

הדרכת שטח – ליווי עובדים חדשים בשטח בצעדים הראשונים במפגש עם הנוער, הקניית בטחון עצמי ותחושת מסוגלות ברחוב ובמועדון, יצירת קשר אישי ועבודה מול קבוצה, הובלה של סדנאות ותהליכי תוכן.

סדנאות       

ידע מקצועי בסיסי הנדרש לעובד הנוער: 

 עובד נוער רלוונטי – תפקידו של עובד הנוער, מטרות ושיטות עבודה.

יצירת קשר אישי – קשר אישי ושיחה אישית. פיתוח תפיסה, מיומנויות וכלים.

קבוצה – תפקידן של הקבוצות בעיצוב הזהות של בני הנוער.

כלים בניהול קבוצה – תצפית משתתפת, השתלבות בקבוצות קיימות , הקמת קבוצות חדשות

הנעת בני נוער – הובלת בני נוער, יצירת מוטיבציה והגעה למטרות חינוכיות.

 

רכז הנוער

 

רכז הנוער הוא מחנך האחראי על החינוך הלא פורמלי של כל הנוער בתחום אחריותו, ותפקידו הוא לפתח ולהוביל את בני הנוער תוך עיסוק בתוכן חינוכי.

עבודת הרכז כוללת את הכרת כל בני הנוער שבגזרת אחריותו, וידוא שאף אחד לא נעלם מהעין, יצירת קשר אישי עם בני הנוער והיכולת להיות כתובת רלוונטית לבני הנוער בתקופת ההתבגרות.

הרכז ישאף לחבר כל נער/ה לקבוצה חברתית, ליצור תנאים ואקלים להתקיימותם של תהליכים חברתיים: גיבוש, כיף וחוויה, תוך עבודה מול גורמים ברשות ובקהילה למתן מענה לצרכים של בני הנוער.

קבוצה

הנוער במרחב השכונתי והרשותי מאורגן בצורה טבעית בקבוצות.

קבוצה היא מספר בני נוער הנפגשים בקביעות ומהווים יחידה חברתית אחת . נער אחד יכול להיות חבר בכמה קבוצות.

על מנת  להתערות בנוער השכונתי ולתת מענה לצרכיהם יש ללמוד כיצד פועלת קבוצה ומהם הכוחות הדומיננטיים בה, להכיר את הקבוצות השונות באזור הפעילות, ולקנות ידע בסיסי בעבודת רחוב המסייע למפגש האוטנטי עם הנוער.

עמותת טמיר שדרות הרצל 10א /13 ירושלים מיקוד 9610509 054-3414180