לטובת פעילות עם בני נוער קיימים משאבים רבים שהמדינה והמגזר השלישי מעמידים.

בשיתופי פעולה ניתן לייצר כסף ושווה כסף , שיתופי פעולה , כ"א , תקציבים וכו'

 

תקציבים

תקציב מחלקת הנוער ברשות

תקציבים מתוכניות לאומיות

תקציבים מתרבות תורנית

תקציבים ממחלקת הרווחה

תקציבים מחלקת תרבות

מחלקת ספורט

מחלקת שפ"ע

מחלקת קליטה

תשלומי הורים

יום המעשים הטובים

 

 

משאבי כ"א

חיילים

שנת שרות

גרעינים תורניים

מלגאים

בנות שירות לאומי

מתנדבים בקהילה / נציגי בתי כנסת

משפחות מלוות

מחויבות אישית בית ספר

רשויות

עיר ללא אלימות

 

 

שת"פ

מעמקים

מעלה

חוגים ברשות

אחרי / או יו / הגעה למקסימום בני נוער

עלם

קרוס רוד

חברה למתנ"סים

שיטור קהילתי מיל"ה

רכז מוגנות