איך נדבר אל הנוער?

איך מדברים נכון אל הנוער ? הרבה פעמים אנחנו מוצאים שקשה לדבר נכון אל הנוער. מה שתגיד לא יהיה טוב. מה שתגיד הוא יחשוב הפוך. איך שלא תסובב את זה .אתה נגדו. מחפשים מילים מחפשים לעורר שיחה נעימה על משהוא. רוצים להעיר. ולא מצליחים בלי שהשתחררה איזו פצצה . מה הסוד ? איך...

יצירת שינוי בנוער

להניע נוער ליצור לעשות ליצור שינוי בחייו ובחיי קהילתו. איך מניעים ? הנעה פרושה שהאדם זז. רוצה חושב ופועל בהתאם לאמונתו. ההנעה מורכבת משניים רצון ואמון. רצון ליצור לשנות לעשות. ואמון ביכולת שלו לממש את הרצון. הרצון הוא תולדה של ידיעה וכאב. כאשר האדם מכיר את המציאות ....

עקרונות יסוד בבניין הקבוצה

שייכות חברתית . העצמת תחושת האני על ידי שייכות לקולקטיב. אני מורחב הכולל בתוכו את הקבוצה . דוגמאות: תחרות אלונקות בין קבוצות, הדפסת חולצות, משחק משימות בין קבוצות   כיף והנאה – הגורם הדומיננטי ביותר בהגעת בני נוער לפעילויות לא פורמליות. הנאה מעצם המפגש החברתי. יש...

תפיסת תפקיד רכז הנוער

מדינת ישראל בנתה לאורך השנים מערכות שמטרתן לתת מענה לנוער מעבר לשעות הלימודים. התחום החברתי קהילתי (הבלתי פורמלי)  פועל דרך יחידת הנוער ברשות, ע”י המנהל ,הרכזים ,עובדי ומדריכי הנוער האמונים על הכרת הנוער והובלתו. תחום זה הינו משמעותי ביותר בקרב מתבגרים,  ובעל...

הקבוצה

מהי קבוצה?  קבוצה היא מספר בני נוער הנפגשים בקביעות ומהווים יחידה חברתית אחת . נער אחד יכול להיות חבר בכמה קבוצות חשיבותה של הקבוצה למתבגר: א. אחד הגורמים להגדרת זהות נוצרת תוך הזדהות. קבוצת השווים מהווה למתבגר מישור ייחוס להבניית הזהות שלו ב. הקבוצה נותנת לפרט תחושת...

אומנות ההתבוננות

במרחב השכונתי מסתובבות קבוצות רבות של בני נוער . אחת המיומנויות של רכז הנוער צריכה להיות היכולת לפגוש את בני הנוער במרחב שלהם, להכיר אותם ואת המעגלים החברתיים אליהם הם משתייכים. הכלי להכרות עם קבוצה הוא תצפית משתתפת:           תצפית משתתפת היא שיטת עבודה  בה רכז/מדריך...

מיפוי

מיפוי הוא תהליך מתמשך הנועד למפות את כלל הנוער בתחום האחריות הספציפי של רכז הנוער. מטרות המיפוי א. מיפוי הקבוצות החברתיות השונות (בחינת המענים לכל קבוצה, חיזוק קבוצות קיימות, הקמת קבוצות נוספות על פי צורך) ב. איתור בני נוער הדורשים התייחסות פרטנית ייחודית (סיכון,...
קשר אישי

קשר אישי

קשר אישי עם מבוגר משמעותי, זו אולי המתנה הגדולה ביותר שאפשר לתת לבן נוער בגיל ההתבגרות. פיתוח הקשר הזה יגיע לאחר שעובד הנוער יכיר את הנער במסגרת קבוצת הנוער אליה הוא משתייך. פיתוח הקשר עם בני נוער הוא דבר המצריך נחת רוח ושימת לב רבה. שיחה אישית נעימה ומשמעותית יכולה...

בית נוער/ מועדון

בית הנוער הוא “שולחן העבודה” של רכז הנוער, בו מתבצעת רוב עבודתו החינוכית . ה “בית” כשמו כן הוא , הינו המקום שהשכונה העניקה לנוער ומכאן האחריות על המקום, שלמותו תחזוקתו הינם של בני הנוער. כמו בבית, גם בבית הנוער ישנם כללים וגבולות. בבית הנוער...

טכניקות בהנעת בני נוער

האתגר הגדול בעבודה עם בני נוער זה להניע אותם. לגרום להם לקחת אחריות, ליזום , לפעול לקבל החלטות ואפילו להגיע למפגש בבית הנוער. אנו רוצים להניע אותם כי ככל שהם יחוו פעולות חיוביות , וככל שהם יתנסו בעשייה חיובית זה מה שיצור אצלם הזדהות עם עולם ערכי ומשמעותי, והדבר יעצב...

משאבים ושיתופי פעולה

לטובת פעילות עם בני נוער קיימים משאבים רבים שהמדינה והמגזר השלישי מעמידים. בשיתופי פעולה ניתן לייצר כסף ושווה כסף , שיתופי פעולה , כ”א , תקציבים וכו’   תקציבים תקציב מחלקת הנוער ברשות תקציבים מתוכניות לאומיות תקציבים מתרבות תורנית תקציבים ממחלקת...