"דתי ג'וב" datijob.co.il

האתר מופעל ע"י עמותת טמיר מיסודה של מפעלות הציונות הדתית בשיתוף עם עמותת המרכז להכשרה מקצועית במטרה לסייע ולעודד השמה של עובדים מהמגזר הדתי בתחומי נוער חינוך חברה ועוד..

 

  לוח דרושים למגזר הדתי.

לוח דתי ג'וב הוא לוח דרושים המאפשר למעסיקים שונים לפרסם מודעות דרושים בתחומי נוער חינוך וחברה.

במקביל מאפשר למעומדים לשלוח קבצי קורות חיים לאותם המשרות באמצעות ממשק האתר.

  תקנות האתר

לפני השימוש בדתי ג'וב הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה.

השימוש בדתי ג'וב ובתכנים המופיעים בו מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאים המפורטים כאן.

במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.

השימוש בלוח דתי ג'וב הינו באחריות המשתמש בלבד.

לוח דתי ג'וב משמש כגורם ביניים בלבד בין המעסיקים ובין המועמדים על ידי הענקת במה לפרסום המשרות.

הלוח אינו נושא באחריות כלפי מחפשי העבודה או המפרסמים.

האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה ו/או הצהרה

של מי מהמעסיקים והוא לא יהיה צד לכל ההתקשרות  בין   המשתמשים לבין המעסיקים.

האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר.

בין אם במסגרת מודעות הדרושים, ובין אם במסגרת תכנים שיווקיים ו/או מקצועיים ובין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

המודעות מנוסחות על ידי המעסיקים עצמם והם אלה הקובעים את אופי המשרה.

והם הקובעים את הקריטריונים להגשת מעומדות ואת תנאי ההעסקה,

האתר לא בודק את נכונותם של המשרות המפורסמות בו, ואינו אחראי על תוכנם.

בלוח מפורסמות גם מודעות אשר נאספו ממקורות שונים וגם מודעות אשר נשלחו לאתר ע"י המעסיקים.

האתר מרשה לעצמו לעשות שינוים בנוסח ולהתאים את המודעות לדרישות האתר.

 מטרת דתי ג'וב לסייע ולעודד השמה של עובדים מהמגזר הדתי בתחומי נוער חינוך חברה ועוד.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות או שלא לפרסם מודעות שאינם מקדמות את מטרות האתר.

מודעות תמחקנה באופן אוטומטי לאחר חודשיים מיום פרסומן.

ככל ומצאתם אי דיוק במודעה ו/או ככל והנכם סבורים כי תוכן מודעה איננה תואמת דרישות הדין ו/או עלולה לפגוע ברגשות הציבור, הנכם מוזמנים לפנות אל האתר והאתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם ולנהוג בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

כל המידע אשר נמסר באתר הן במסגרת ההרשמה לאתר והן במסגרת הפנייה למעסיקים ו/ או הגשת מועמדות והן בכל מסגרת אחרת, יישמר במאגר המידע המאובטח של האתר.

מסירת פרטים במסגרת האתר מהווה הסכמה כי האתר ו/או שותפיו העסקיים יהיו רשאים לפנות אליכם באמצעות דוא"ל או באמצעים אחרים ולהציע הצעות עבודה ו/ או חומר פרסומי אודות מוצרים ו/ או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמשים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר.

בידי המשתמשים ברירה להיגרע בכל עת מקבלת הודעות אלו ע"י הסרה מרשימת התפוצה

האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמה מראש, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או בהתאם לכל צו שיפוטי.

במידה ואינכם מעוניינים להעביר מידע כלשהו אל האתר או שלא יישמר אודותיכם כל מידע, הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

כלל המשרות המתפרסמות באתר מיועדות לכל הגילאים, המינים, המגזרים, הדתות והמגדרים.כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, זאת, גם אם נאמר אחרת בגוף המודעה.

info@datijob.co.ilיצירת קשר